Enkelt, smidigt och kostnadseffektivt.

 

Nordecta
Nordecta
Entreprenad, svetsare, industri, gävle, bemanning

Olycka på arbetet

1. Kalla på hjälp.
Hjälp först den drabbade. Skyddssamariten eller annan ABC-utbildad person tillkallas och ger första hjälpen till den drabbade.

2. Larma 112 och genomför eventuell utrymning.
Larma erforderlig hjälp i form av brandkår, ambulans och polis. När du ringer, tänk på att informera om följande:

• Ditt namn.
• Typ av olycka.
• Antal skadade personer.
• typ av skade eller besvär.

3. Kalla in beredskapsgruppen.
Beredskapsgruppen enligt fastställd lista sammankallas.

4. Fördela arbetsuppgifter.
Beredskapsgruppen fördelar arbetsuppgifterna och ger besked om vem som ger ut information både internt och externt.

5. Spärra av.
Det är viktigt att avspärrning sker så snabbt som möjligt. Detta för att skapa lugn och ro kring olycksplatsen både för den drabbade och för dem som hjälper till. Underlätta polisens arbete genom att inte ändra något på platsen. Avspärrningen skall också göras så att det är enkelt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen. Se till att någon möter och visar väg för räddningspersonalen.

6. Intern information.
Viktigast med all information är att den behandlas lika. Samma information skall ges oavsett vem som ger den eller till vem. Allt annat förorsakar endast förvirring. Det är därför som det är av största vikt att all information ges av en person, eller att de som ger den har pratat sig samman innan informationen ges ut. Beroende på karaktär och företagets storlek eller geografiska spridning så kan informationen delas upp i två separata delar. Först informeras de närmaste arbetskamraterna. Sedan informeras personalen i sin helhet

7. Kontakta berörda.
Anhöriga till den drabbade kontaktas av utsedd person. Är olyckan allvarlig bör någon ansvarig från företaget ta personlig kontakt och eventuellt följa med den anhöriga till sjukhuset.

8. Informera media.
På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. Det bästa är om en person utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna person.

9. Underrätta Arbetsmiljöinspektionen.
Enligt §2 Arbetsmiljöförordningen måste anmälan om händelsen till Arbetsmiljöinspektionen ske skyndsamt.
Detta skall ske om olyckan:

• medfört dödsfall eller
• svårare personskada eller
• en mindre skada som drabbat flera anställda samtidigt

10. Krisstöd.
Efter en händelse är det viktigt att prata ut om det som hänt. Nivån på och omfattningen av samtalen bestäms av beredskapsgruppen, det kan röra sig om allt från kamratstöd till debriefing med experter.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK